Blockchain uitgelegd in 1 minuut

De term Blockchain is al een tijd een van de populairste buzzwords. Maar wat is het precies en kan Blockchain daadwerkelijk hele sectoren revolutioneren?

In technisch opzicht is een Blockchain niet veel meer dan een gedistribueerde database die bestaat uit een keten van datablokken. Gedistribueerd betekent in dit geval dat deelnemers de gegevens (data) uitwisselen via een eigen peer-to-peer netwerk. Iedere deelnemer (node) in dit netwerk beschikt hierbij over het volledige databasebestand. Er bestaan zowel publieke als private Blockchains. De bekendste publieke Blockchain is die van Bitcoin. Een andere bekende is Ethereum. In theorie kan bij een publieke Blockchain iedereen meedoen, alle data lezen en zelf nieuwe gegevens toevoegen. Binnen organisaties wordt dan ook meer gebruik gemaakt van private Blockchains. Die bestaan alleen binnen het eigen bedrijfsnetwerk en op de computers van deze organisaties.

Een van de kenmerkende eigenschappen van Blockchains is dat eenmaal vastgelegde gegevens nooit meer kunnen worden gewijzigd. Hierdoor is het Blockchain het perfecte opslagmedium voor alle toepassingen waarbij nieuwe gegevens worden toegevoegd zonder dat deze nadien gemanipuleerd worden.

Dit kan gaan van financiële transacties (kopen van een boek maar ook een huis) tot de overdracht van persoonsgegevens (patiëntgegevens van een ziekenhuis of klantgegevens van een verzekeraar). De gebruikersdata van de Bitcoin Blockchain zijn niet meer dan een overzicht van alle afgesloten Bitcoin transacties. Het kleinste element van een Blockchain is een block. Dat bevat een index (wat staat erin), een tijdstempel (wanneer is dit block met transacties gecreëerd) en uiteraard de data zelf.

Beveiliging

Ieder block uit een Blockchain bevat ook een hash, dit is een unieke code van het voorgaande block. Zo kunnen blocks aan elkaar worden gelinkt en omvatten zij een unieke reeks. Om manipulaties nagenoeg onmogelijk te maken wordt er een Proof of Work aan de hash toegevoegd. Dit is een uniek en bijzonder moeilijk te berekenen getal. Het getal is overigens wel gemakkelijk te verifiëren.