Cybersecurity, wat is het precies?

De praktijk wordt door particulieren en ondernemingen gebruikt om zich te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot datacenters en andere geautomatiseerde systemen.

Een sterke cybersecurity-strategie kan zorgen voor een goede beveiliging tegen aanvallen die erop gericht zijn de systemen en (privacy) gevoelige gegevens van een organisatie of gebruiker te openen, te wijzigen, te wissen, te vernietigen of mee af te persen. Cybersecurity is ook van belang bij het voorkomen van aanvallen die erop gericht zijn de werking van een systeem of apparaat uit te schakelen of te verstoren.

Waarom is cybersecurity zo enorm belangrijk?

Met een toenemend aantal gebruikers, apparaten en programma’s binnen organisaties, gecombineerd met de toenemende stroom van gegevens – waarvan een groot deel gevoelig of vertrouwelijk is – blijft het belang van Cybersecurity toenemen. De toenemende omvang en technische finesse van cyberaanvallers en aanvalstechnieken maken het probleem nog groter.

Wat zijn onderdelen van cybersecurity en hoe werken deze?

Het gebied van cybersecurity kan worden onderverdeeld in verschillende delen, waarvan de coördinatie binnen de organisatie cruciaal is voor het succes van een Cybersecurity-aanpak :

 • Beveiliging van applicaties
 • Informatie- of gegevensbeveiliging
 • Netwerkbeveiliging
 • Herstel na inbreuk
 • Operationele beveiliging
 • Cloudbeveiliging
 • Beveiliging van kritieke infrastructuur
 • Fysieke beveiliging
 • Opleiding van eindgebruikers

Het handhaven van cybersecurity in een voortdurend veranderend ICT landschap is een uitdaging voor alle organisaties. De traditionele reactieve aanpak, waarbij middelen werden ingezet om systemen te beschermen tegen de grootste bekende bedreigingen, terwijl minder bekende bedreigingen onverdedigd bleven, is niet langer toereikend. Om de veranderende beveiligingsrisico’s bij te houden, is een meer proactieve en adaptieve aanpak nodig. Verschillende belangrijke adviesorganisaties op het gebied van cybersecurity bieden richtlijnen.

Wat zijn de voordelen van geavanceerde cybersecurity?

De voordelen van het implementeren en onderhouden van cybersecurity-praktijken zijn onder meer:

 • Bescherming tegen cyberaanvallen en datalekken
 • Bescherming van gegevens en netwerken
 • Preventie van ongeautoriseerde gebruikerstoegang
 • Verbeterde hersteltijd na een inbreuk
 • Bescherming voor eindgebruikers en apparaten
 • Naleving van regelgeving
 • Bedrijfscontinuïteit

Meer vertrouwen in en verbeterde reputatie van het bedrijf (vertrouwen van ontwikkelaars, partners, klanten, belanghebbenden en werknemers).

Wat zijn de verschillende soorten bedreigingen?

Het bijhouden van nieuwste technologieën, beveiligingstrends en informatie over bedreigingen is een omvangrijke taak. Het is noodzakelijk om informatie en andere onderdelen te beschermen tegen cyberaanvallen. Soorten cyberdreigingen die je kunt onderscheiden zijn onder meer:

Malware is een vorm van kwaadaardige software waarbij elk bestand of programma kan worden gebruikt om een computergebruiker schade toe te brengen. Hieronder vallen virussen, trojan horses en spyware.

Ransomware is een vorm van malware. De aanvaller vergrendelt de computerbestanden van het slachtoffer – meestal via versleuteling – en eist een betaling om ze te ontgrendelen.

Social engineering is een aanval die gebaseerd is op menselijke interactie om gebruikers ertoe te bewegen beveiligingsprocedures te doorbreken om gevoelige informatie te verkrijgen die doorgaans beschermd is.

Phishing is een vorm van social engineering waarbij frauduleuze e-mails of tekstberichten worden verstuurd die lijken op die van bekende of gerenommeerde bronnen (bedrijven, websites etc). Deze berichten, vaak willekeurige aanvallen, zijn bedoeld om gevoelige gegevens te stelen, zoals creditcard- of inloggegevens.

Bij DDoS-aanvallen (Distributed denial-of-service) wordt het verkeer van een server, website of andere netwerkbron, door meerdere systemen verstoord. Door het doelwit te overspoelen met berichten, verbindingsverzoeken of pakketten, kunnen de aanvallers het systeem vertragen of laten vastlopen, waardoor legitiem verkeer het niet kan gebruiken.

Advanced persistent threats (APT’s) zijn langdurige en gerichte aanvallen waarbij een aanvaller een netwerk infiltreert en lange tijd onopgemerkt blijft, met als doel gegevens te stelen.

Man-in-the-middle (MitM)-aanvallen zijn afluisteraanvallen waarbij een aanvaller berichten onderschept en doorgeeft tussen twee partijen die denken dat ze met elkaar communiceren.

Andere veel voorkomende aanvallen zijn botnets, drive-by-downloadaanvallen, exploitkits, malvertising, vishing, credential stuffing attacks, cross-site scripting (XSS)-aanvallen, SQL-injectieaanvallen, business email compromise (BEC) en zero-day exploits.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op het gebied van cybersecurity?

Cybersecurity wordt voortdurend uitgedaagd door hackers, gegevensverlies, privacy, risicobeheer en veranderende strategieën. Naar verwachting zal het aantal cyberaanvallen in de nabije toekomst niet afnemen. Bovendien vergroten toegenomen ingangen voor aanvallen, zoals met de komst van het Internet of Things (IoT), de noodzaak om netwerken en apparaten te beveiligen.

Een van de meest problematische elementen van cybersecurity is de evoluerende aard van de beveiligingsrisico’s. Naarmate nieuwe technologieën opkomen en technologie op nieuwe of andere manieren wordt gebruikt, worden nieuwe aanvalsmethoden ontwikkeld. Het bijhouden van deze veranderingen en vooruitgang in aanvallen, alsmede het bijwerken van manieren om je daartegen te beschermen, is een enorme uitdaging. Er moet onder meer voor worden gezorgd dat alle elementen van de cybersecurity voortdurend worden bijgewerkt om bescherming te bieden tegen mogelijke kwetsbaarheden. Dit kan vooral moeilijk zijn voor kleinere organisaties zonder personeel of weinig middelen.

Bovendien kunnen organisaties veel potentiële gegevens verzamelen over personen die een of meer van hun diensten gebruiken. Nu er meer gegevens worden verzameld, is de kans groter dat een cybercrimineel persoonlijk identificeerbare informatie wil stelen. Een organisatie die deze info in de cloud opslaat, kan bijvoorbeeld te maken krijgen met een ransomware-aanval. Organisaties moeten doen wat ze kunnen om een cloud-inbraak te voorkomen.

Cybersecurity-programma’s moeten ook gericht zijn op de voorlichting aan eindgebruikers, aangezien werknemers per ongeluk virussen op hun laptops of mobiele apparaten mee naar de werkplek kunnen nemen. Met regelmatige bewustzijns-trainingen kunnen werknemers een steentje bijdragen aan de bescherming van hun organisatie tegen cyberaanvallen.

Een andere uitdaging op het gebied van cybersecurity is het tekort aan gekwalificeerd personeel. Naarmate de hoeveelheid verzamelde en gebruikte gegevens toeneemt, groeit ook de behoefte aan cybersecurityspersoneel voor het analyseren, beheren en reageren op incidenten. Als je overweegt om je om te scholen naar de ICT, dan zou het vakgebied rondom cybersecurity zeker aan te bevelen zijn.