BI consultants, wat zijn ze en wat doen ze?

In een tijd waarin data de drijvende kracht is achter bijna iedere zakelijke beslissing, speelt de Business Intelligence (BI) consultant een belangrijke rol. Deze experts zijn de sleutel tot het omzetten van ruwe gegevens in waardevolle inzichten die organisaties helpen hun doelen te bereiken. In deze blog duiken we voor jou eens wat dieper in de wereld van de BI consultancy en leren we welke verantwoordelijkheden en (digitale) vaardigheden nodig zijn om succesvol deze rol te vervullen.

Wat is een BI consultant precies?

Een BI consultant is iemand die gespecialiseerd is in het verzamelen, analyseren en interpreteren van data (=gegevens) om waardevolle informatie te genereren die organisaties helpt bij het nemen van beslissingen. Ze fungeren als liason tussen IT-afdelingen en managers, waarbij ze technische kennis combineren met kennis van de bedrijfsprocessen.

Welke rollen vervult de BI consultant allemaal?

 1. Data verzamelen. Één van de eerste taken van een BI consultant is het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen binnen een organisatie, zoals databases, spreadsheets, en externe gegevensbronnen. Ze moeten deze gegevens vervolgens integreren in een coherente dataset voor verdere analyse.

 2. Analyse. De kern van de rol van een BI consultant ligt in het analyseren van gegevens. Ze gebruiken geavanceerde technieken en tools om trends en inzichten in de gegevens te ontdekken. Dit stelt organisaties beter in staat om te begrijpen hoe hun bedrijf presteert en waar zich de mogelijkheden voor verbetering bevinden.

 3. Rapportages maken en dashboards bouwen. BI consultants ontwikkelen vaak rapporten en dashboards die gemakkelijk te begrijpen zijn voor een brede doelgroep. De presentatie van gegevens helpt bij het nemen van beslissingen op alle niveaus van de organisatie.

 4. Advisering Na het analyseren van gegevens en het creëren van rapporten, is het ook de verantwoordelijkheid van de BI consultant om advies te geven over welke acties moeten worden genomen op basis van de verzamelde inzichten. Ze werken direct samen met het management om deze aanbevelingen te snappen en te implementeren.

Kenmerken van een succesvolle BI consultant

Om een succesvolle BI consultant te zijn, moet je vaardigheden ontwikkelen, zowel technisch als zakelijk. Enkele van deze  vaardigheden zijn:

 1. Data analyseren: je vermogen om complexe sets van gegevens analyseren en inzichten te bepalen is essentieel.

 2. Kennis van BI-tools hebben: BI consultants moeten bekend zijn met bekende tools zoals Tableau, Power BI, QlikView etc afhankelijk van de behoeften van de organisatie.

 3. Databasebeheer: Een goed begrip van databases en SQL-query’s is nodig om gegevens te extraheren en te transformeren.

 4. Zakelijk inzicht: je moet de bedrijfsdoelstellingen begrijpen en -processen van de organisatie om relevante analyses uit te voeren. Het is aan te raden dat je bijvoorbeeld een Lean Six Sigma training hebt gevolgd. Op deze manier ben je nog beter in staat om processen te kunnen doorgronden. 

 5. Communicatieve vaardigheden: BI consultants moeten in staat zijn om complexe technische concepten in begrijpelijke taal aan niet-technische belanghebbenden uit te leggen.

 6. Projectmanagement: Het vermogen om projecten te plannen, te beheren en op tijd af te leveren, is van groot belang.

 7. Kritisch denken: Het vermogen om problemen te identificeren, te analyseren en creatieve oplossingen te bedenken, is een waardevolle eigenschap

Welke uitdagingen in de wereld van de BI consulting zijn er allemaal? Welke veranderingen zorgen er allemaal voor dat het werk van de BI consultants snel veranderd en het complex maakt?

 1. Data Privacy en Compliance: Met strengere regelgeving zoals de AVG moeten BI consultants ervoor zorgen dat gegevensverwerking in overeenstemming is met de wetgeving op dit gebied.

 2. Big Data: De groeiende hoeveelheid beschikbare gegevens, inclusief ongestructureerde gegevens, vereist geavanceerdere analysetechnieken en tools.

 3. Machine Learning en AI: Het integreren van machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) in BI-processen wordt steeds namelijk steeds belangrijker voor voorspellende analyses.

 4. Self-service BI: Organisaties willen steeds meer dat medewerkers zelf toegang hebben tot en inzichten kunnen halen uit data, waardoor de rol van BI consultants kan verschuiven naar het faciliteren van self-service BI.

 5. Cloud Computing: De verschuiving naar de cloud vereist nieuwe vaardigheden en benaderingen voor gegevensopslag en -analyse.