Blockchain toepassen in havens en havenlogistiek

Het gebruik van Blockchain technologie in de havens van Rotterdam en Antwerpen

Veel bedrijven en organisaties zien in dat Blockchain een groot verschil kan maken. Zowel de Rotterdamse als de Antwerpse haven werken aan toepassingen hiervan in hun haven. Havens werken volgens hun niet efficiënt genoeg, daarom werken beide havens aan manieren om door middel van Blockchain technologie verscheidene processen te verbeteren.

Het binnenvaren van een grote haven als Rotterdam of Antwerpen is voor schippers van vrachtschepen geen gesneden koek. Er moet eerst meerdere malen gebeld, ge-emaild en zelfs gefaxt worden. De havenmeester zal namelijk moeten weten waar het schip vandaan komt, welke vracht hij meebrengt, wie de vracht komt ophalen, welke loodsen er beschikbaar zijn voor opslag en ga zo maar door. Door Blockchain technologie toe te passen willen de havens een einde maken aan deze inefficiënte manier van werken. Met behulp van Blockchain zal bijna alles automatisch gaan verlopen. Dit scheelt kosten, tijd en mankracht. Dit klinkt goed, maar op welke manier gaan de havens dit realiseren?

Waar moet goed naar gekeken worden?

Er bestaan verschillende punten waarmee er goed gekeken kan worden of Blockchain technologie een verschil kan maken.

1. Meerdere betrokken partijen

Een Blockchain netwerk is een netwerk waarbij meerdere partijen zullen moeten zijn aangesloten. De manier waarop een Blockchain wordt gebouwd vereist een groot aantal partijen die samen het netwerk in stand houden. Peer-To-Peer technologie wordt dit genoemd. Beslissingen over het netwerk worden democratisch genomen. Om een Blockchain netwerk veilig te kunnen gebruiken zullen er dus veel partijen aangesloten moeten zijn. Een grote haven als Rotterdam of Antwerpen heeft dagelijks te maken met veel verschillende organisaties en partijen. Op dit punt lijkt Blockchain technologie voor havenlogistiek een haalbaar idee.

2. Vertrouwen is belangrijk

Blockchain technologie wordt soms gezien als de reddende engel voor alles en iedereen. Voor elk wondje zal Blockchain de pleister zijn. Dit is helaas niet waar. Blockchains zorgen voor een betrouwbare manier van werken en de het netwerk moet groot genoeg zijn. Een belangrijk punt waarbij Blockchain technologie wél een uitkomst kan bieden is wanneer de betrokken partijen elkaar misschien niet iedere keer even goed kunnen vertrouwen. Blockchain maakt afspraken bindend en er valt niet te frauderen.

3. Is automatisering een mogelijkheid?

Grote havens voeren veel taken vaak wel honderden keren per dag uit. Het uitzoeken waar een schip vandaan komt bijvoorbeeld. Of waar er opslag beschikbaar is voor de vracht van schepen. Of het versturen van informatie aan partijen die de vracht komen ophalen of leveren. En niet te vergeten, het regelen van geldzaken. Deze taken zijn in veel gevallen goed te automatiseren met behulp van Blockchain technologie.

Wat kan Blockchain betekenen voor de havenlogistiek?

Wat zijn dan de mogelijkheden die ontstaan als een grote haven als Rotterdam of Antwerpen Blockchain technologie omarmt?

Met de technologie van Blockchain wordt data transparanter en veiliger opgeslagen. Informatie wordt niet meer door één partij beheerd, maar door verschillende partijen samen. Alle aangesloten partijen op het netwerk zullen weten wat er opgeslagen wordt en hoe informatiestromen lopen. Alle informatie zal veiliger dan ooit opgeslagen zijn, een Blockchain netwerk is namelijk niet zomaar te kraken. Pas als een kwaadwillende partij meer dan de helft van de rekenkracht van het netwerk overneemt, dan hebben ze de controle. Grote havens als Rotterdam en Antwerpen zullen een groot netwerk gebruiken met veel rekenkracht, dit is niet zomaar over te nemen. Het automatiseren van vele processen in een haven zorgt voor verlagen van de kosten, vermindering van de werkdruk en het versnellen van het proces. Blockchain technologie maakt het werken met smart-contracts mogelijk. Smart-contracts zijn contracten die bestaan in een Blockchain netwerk. Regels en voorwaarden hierin staan geprogrammeerd en zijn niet te breken. De acties die in het contract staan worden ook automatisch uitgevoerd op het moment dat er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Op deze manier kunnen havens controles en betalingen op een zeer veilige manier automatiseren.

Een voorbeeld

De haven van Antwerpen heeft op dit moment al een concrete toepassing gemaakt voor Blockchain in havens. Een systeem waarmee het regelen van het afhalen van containers wordt geregeld.

Eerst werd er gewerkt met een persoonlijke pincode, deze pincode werd verstrekt aan de persoon die gemachtigd was om de container op te halen. Deze pincode kon echter worden gedeeld of onderschept. Dit is niet de veiligste manier. Met behulp van Blockchain technologie heeft de haven van Antwerpen een manier ontwikkeld om de pincode overbodig te maken. Door gebruik te maken van een app wordt gecheckt of iemand gemachtigd is de container op te halen. Achter deze app wordt gebruik gemaakt van Blockchain technologie.

Ook de haven van Rotterdam is hard aan het werk om met behulp van Blockchain technologie de efficiëntie te verhogen. Rotterdam wilt de voorraadfinanciering in de haven verbeteren.

Zijn er nog struikelpunten?

Blockchain technologie is niet binnen een uurtje toegepast. Er liggen flink wat uitdagingen op de weg naar een succesvolle Blockchain toepassing. Waar kunnen de havens van Rotterdam en Antwerpen nog tegenaan lopen?

1. Computerkracht

Een krachtig Blockchain netwerk zal veel computerkracht gebruiken. Elke aangesloten partij zal daarom voldoende computerkracht moeten kunnen leveren, anders is het netwerk niet veilig. De havens zullen een manier moeten vinden om een sterk netwerk te kunnen bouwen en te onderhouden.

2. Het vinden van ontwikkelaars

Het schrijven van smart-contracts wordt gedaan met een eigenaardig programeertaaltje. Er zijn nog niet veel ontwikkelaars die deze taal goed onder de knie hebben. Het zal een uitdaging zijn om genoeg ontwikkelaars te vinden die samen een goede Blockchain toepassing in elkaar kunnen zetten.

3. De omarming van Blockchain

Het is van belang dat elke partij de werking van Blockchain technologie begrijpt en steunt. Als bedrijven niet snappen hoe Blockchain werkt en wat er mee kan is het niet mogelijk om een goede toepassing hiervoor te maken. De havens van Rotterdam en Antwerpen zullen dus bedrijven moeten onderwijzen. Dit kan een obstakel zijn.

Conclusie

Het toepassen van Blockchain technologie in de havenlogistiek is al bijna een realiteit. De grootste havens ter wereld zijn er al volop mee bezig. De technologie zal processen in de haven veel sneller laten verlopen. Er kunnen kosten worden bespaard en goederen zullen veel sneller doorstromen. We staan natuurlijk nog aan het begin, maar Blockchain technologie bij havens als Antwerpen en Rotterdam zal zeer groot worden.

Ook interessant: